w88no1

w88no1Liên kết đăng nhập
Quá trình phát triển
 • 2009 
  - Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang được thành lập - Trở thành đại lý chính thức SeAH tại Việt Nam
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2015 
  Bắt đầu có nhà xưởng và gia công sản phẩm (cưa, phay)
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2018 
  - Tổ chức hội nghị khách hàng lần 1 - Chuyển nhà máy mới với diện tích 1200 m2 (cưa, phay, mài)
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2019 
  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay 2 đầu
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2020 
  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy cưa vòng lớn nhất Việt nam (cắt phôi WxH: 1600x1300)
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2021 
  - Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay giường NC, máy phay 2 đầu thứ hai và máy cưa vòng PC Saw tốc độ cao - Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2022 
  - Xây dựng nhà máy mới tại KCN Thuận Thành II - Bắc Ninh (diện tích 14,500m2) - Đầu tư thêm máy cắt nhanh PCSAW 720 Amada và máy mài kích thước lớn
  w88no1Liên kết đăng nhập
 • 2023 
  - Tăng lượng hàng tồn kho lên 2000 tấn - Đầu tư thêm máy phay 2 đầu lớn với kích thước 1300 và máy phay 2 bàn tự động, máy phay mặt tự động.
  w88no1Liên kết đăng nhập
12betkh w88ud2 fb88in fun88nz 8xbet555 12betkh w88ud2 fb88in fun88nz 8xbet555
12betkh w88ud2 fb88in fun88nz 8xbet555